Vzdělávání pro pedagogy

Centrum primární prevence Spektrum realizuje vzdělávací semináře pro pedagogy a asistenty pedagoga. Všechny uvedené semináře jsou akreditované MŠMT. Poplatek za účast je možné financovat z šablon.

Datum / čas Událost
11.11.2019
8:00 - 16:00
Spolupráce asistentů s pedagogy - určeno pro asistenty pedagoga, 8h
budova Spektra, Žďár nad Sázavou
02.12.2019
8:00 - 16:00
Vedení a náplň třídnických hodin, 8h
budova Spektra, Žďár nad Sázavou
03.02.2020
8:00 - 16:00
Postupy a řešení při ubližování a jiném rizikovém chování, 8h
budova Spektra, Žďár nad Sázavou
28.02.2020
8:00 - 16:00
Žák s podpůrným opatřením a jeho třída, 8h
budova Spektra, Žďár nad Sázavou
06.03.2020
8:00 - 16:00
Žák s podpůrným opatřením a jeho třída, 8h
budova Spektra, Žďár nad Sázavou

Centrum primární prevence Spektrum poskytuje také semináře pro sborovny na klíč. V případě zájmu školy je možné se obrátit na Mgr. Petru Nováčkovou a domluvit si realizaci semináře dle svých požadavků.

Přehled nabízených seminářů pro školní rok 2019/2020