Vzdělávání pro pedagogy

Centrum primární prevence Spektrum realizuje vzdělávací semináře pro pedagogy a asistenty pedagoga. Všechny uvedené semináře jsou akreditované MŠMT. Poplatek za účast je možné financovat z šablon.

Žádné události

Centrum primární prevence Spektrum poskytuje také semináře pro sborovny na klíč. V případě zájmu školy je možné se obrátit na Mgr. Petru Nováčkovou a domluvit si realizaci semináře dle svých požadavků.

Přehled všech nabízených kurzů