Partnerská komunikace s rodiči, rodiče jako spojenci. Efektivní spolupráce učitele s rodičem se zaměřením na problémové situace s nespolupracujícím rodičem.

 • Partnerská komunikace s rodičem, formy a nástroje komunikace s rodičem
 • Rozhovor s citlivým obsahem, sdělování citlivých informací
 • Komunikace učitele a rodiče s problémem (nespolupracující, agresivní, hyperporotektivní aj.), charakteristika jednotlivých typů, jak předcházet problémovým situacím a jak je zvládnout, když nastanou
 • Individuální výchovný program jako nástroj spolupráce s problémovým žákem a jeho rodičem
 • Další partneři, kteří by nám měli v komunikaci s problémovým rodičem pomoci, jak je to doopravdy a co s tím

Lektor: Mgr. Alena Beranová, školní speciální pedagog, 12 let praxe ve speciálně pedagogické činnosti (diagnostická a intervenční činnost, metodická práce, koordinační činnost a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy)

Cena: 1.200,- Kč/rozsah 8 hodin

Vyjasnění role a kompetencí učitele a asistenta ve vzdělávacím procesu, efektivním využití asistenta pedagoga v práci s žákem s podpůrnými opatřeními.

 • Jak asistenta pedagoga pro žáka získat, jeho kvalifikační předpoklady a organizace práce
 • Hlavní činnosti asistenta pedagoga, kde všude jej můžeme využít
 • Rámcová dohoda mezi učitelem a asistentem, jak se žákem pracovat
 • Efektivita práce asistenta v závislosti na kvalitě komunikace a úrovni vztahu s jednotlivými partnery, formy spolupráce
 • Metodická podpora učitelem
 • Podmínky pro práci asistenta a rizika jejich práce
 • Specifika asistentce u jednotlivých typů diagnóz žáků

Lektor: Mgr. Alena Beranová, školní speciální pedagog, 12 let praxe ve speciálně pedagogické činnosti (diagnostická a intervenční činnost, metodická práce, koordinační činnost a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy)

Cena: 1.200,- Kč/rozsah 8 hodin

Seznámení asistentů pedagoga s jejich rolí, kompetencemi ve vzdělávacím procesu a
s hlavními principy spolupráce s pedagogy a dalšími partnery. Seznámení s přínosy a riziky jejich práce a s aspekty, které ovlivňují její efektivitu.

 • Organizace práce ve vztahu k potřebám žáků, školy a přiznaným podpůrným opatřením
 • Hlavní činnosti asistenta
 • Rámcová dohoda mezi učitelem a asistentem, jak se žákem pracovat, odlišnosti
  na 1. a 2. stupni ZŠ
 • Efektivita práce asistenta v závislosti na kvalitě komunikace a úrovni vztahu s jednotlivými partnery, formy spolupráce
 • Metodická podpora a kde ji hledat v podmínkách školy i mimo školu
 • Specifika asistentce u jednotlivých typů diagnóz žáků

Lektor:  Mgr. Alena Beranová, školní speciální pedagog, 12 let praxe ve speciálně pedagogické činnosti (diagnostická a intervenční činnost, metodická práce, koordinační činnost a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy)

Cena: 1.200,- Kč/rozsah 8 hodin

Seznámení s diagnózou ADHD, PAS, SPU – dle výběru jednotlivé školy, popis potíží žáka
v žákovském kolektivu, vliv na školní práci, domácí přípravu. Praktická doporučení jak
s žákem pracovat. Pracuje se také na reálných příkladech pedagogů ze školního prostředí.

 • Uvedení do problematiky tématu (základní pojmy, definice, teorie, legislativa)
 • Seznámení se základními postupy pedagogické diagnostiky
 • Informace o možnostech a metodách nápravné práce
 • Reálné příklady a aktivní prezentace případových studií včetně návrhů řešení

Lektor: Mgr. Irena Greplová, dlouholetá pedagogická praxe, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cena: 1.200,- Kč/ rozsah 8 hodin

Určeno jen pro MŠ a ZŠ

Praktický nácvik vedení třídnických hodin, probrání, jak různými technikami pracovat
s třídním kolektivem na bezpečném klimatu třídy. Pedagogové dále získají dovednost, jak vést komunitní kruh na prvním a druhém stupni ZŠ. Obsahem jsou o praktické náměty k náplni třídnických hodin.

 • Základní metody při vedení třídnických hodin
 • Smysl a přínos třídnických hodin
 • Postup při vytváření struktury třídnických hodin
 • Práce s technikami
 • Individuální přístup, díky malé skupině
 • Prostor pro konkrétní dotazy a odpovědi

Lektor: Mgr. Renata Horká, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, praxe ve školství a v oblasti primární prevence rizikového chování 17 let.

Cena: 1.200,- Kč/rozsah 8 hodin

Možnosti ovlivnění bezpečného klimatu třídy z pozice třídního učitele, narušování vzájemných vztahů a koheze třídy. Možnosti intervence, následná péče a práce s kolektivem třídy. Seminář je určen primárně pro třídní učitele, bez ohledu zda aktuálně ve třídě řeší nějakou náročnou situaci.

Lektor: Mgr. Renata Horká, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, praxe ve školství a v oblasti primární prevence rizikového chování 17 let.

Cena: 1.200,- Kč/rozsah 8 hodin

Účastníci se seznámí s problematikou SVP a naučí se základy diagnostiky, seznámí se se zásadami vedení spolupráce s rodiči, naučí se jak poskytovat podporu dítěti ve škole,
v kolektivu a rodině.

Lektoři:
Mgr. Alena Beranová, školní speciální pedagog, 12 let praxe ve speciálně pedagogické činnosti (diagnostická a intervenční činnost, metodická práce, koordinační činnost a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy)
Mgr. Renata Horká, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, praxe ve školství a v oblasti primární prevence rizikového chování 17 let.

Cena: 1.200,- Kč/rozsah 8 hodin